OUTSOURCING USŁUG KADROWYCH

Co to jest outsourcing usług i dlaczego jest korzystny?

    Zewnętrzna obsługa płacowo – kadrowa zyskuje coraz większe grono zwolenników. Pozwala przedsiębiorcom skupić się na swoich przedsięwzięciach i być spokojnym o „porządek w papierach” swoich pracowników. Zewnętrzna obsługa pozwala wyeliminować koniczność zatrudniania kadrowej na etat. Korzystając z naszych usług Klient otrzymuje miesięczną fakturę VAT za prowadzenie kadr i/lub płac w swojej firmie.

Korzyści dla Przedsiębiorcy:

 • profesjonalne prowadzenie kadr i/lub płac
 • przejęcie odpowiedzialności za prawidłowość prowadzenia kadr/płac przez Biuro
 • możliwość oddania akt do Biura lub przechowywania ich w siedzibie Klienta (pracownik biura dojeżdża do siedziby)
 • brak konieczności zatrudniania kadrowej jest rozwiązaniem problemu nieobecności w pracy z tytułu zwolnień lekarskich, urlopów wypoczynkowych / macierzyńskich, zmian personalnych na stanowisku
 • często mniejsze koszty usługi niż wypłaty wynagrodzenia

Zakres usług kadrowych:

 • kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników Klienta (akt osobowych)
 • przygotowywanie i składanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych
 • rejestracja czasu pracy pracowników, w tym nadgodzin i zmian nocnych
 • rejestracja i rozliczanie urlopów oraz innych nieobecności,
  w tym urlopów okolicznościowych, bezpłatnych, wychowawczych, zwolnień lekarskich i innych
 • przygotowanie i archiwizacja umów o pracę, aneksów do umów, świadectw pracy i innych dokumentów prawnych
 • kontrolowanie ważności szkoleń z zakresu BHP, organizacja szkoleń
 • kontrolowanie i wystawianie wniosków na badania medycyny pracy (wstępne i okresowe)
 • reprezentowanie Klienta lub asysta podczas inspekcji i kontroli z ZUS, PIP lub US

Zakres usług płacowych:

 • obliczanie pensji dla każdego pracownika tj. wynagrodzenia podstawowego oraz świadczeń dodatkowych, zgodnie z postanowieniami umowy o pracę i obowiązującym regulaminem pracy i wynagrodzeń
 • przygotowanie listy płac oraz pasków płac
 • naliczanie składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz sporządzanie i przesyłanie do ZUS odpowiednich miesięcznych deklaracji
 • naliczenie zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie dokumentów podatkowych dla Klienta
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
Close Menu
×
×

Koszyk