WSPARCIE PRZY ROZPOCZĘCIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

    Wizja załatwiania zawiłych formalności często podcina skrzydła przyszłemu przedsiębiorcy i powoduje rezygnację z wcielenia planów w życie. Naszą misją jest umożliwienie Państwu skupienia się na tym co najważniejsze, czyli na pomysłach i rozwoju. Oferujemy kompleksowe doradztwo w kwestiach prawnych i organizacyjnych, jak również przeprowadzamy wszelkie czynności związane z przygotowaniem koniecznej dokumentacji i przekazaniem jej odpowiednim instytucjom.

Oferujemy:

  • Wypełnianie wniosku w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej w celu rejestracji jednoosobowych działalności gospodarczych
  • Zakładanie różnych rodzajów spółek funkcjonujących na rynku, m.in.: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki cywilnej, spółki jawnej, spółki komandytowej;
  • Sporządzenie dokumentacji i zgłoszenie wniosków we właściwych urzędach;
  • Opracowanie umowy spółki zgodnie z przepisami prawa krajowego;
Close Menu
×
×

Koszyk