SPRAWOZDAWCZOŚĆ PFRON

    Pracodawcy zatrudniający powyżej 25 pracowników, w przeliczeniu na pełne etaty, mają dodatkowe obowiązki sprawozdawcze wobec PFRON. Przy braku określonego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych pracodawcy ci są również zobowiązani do comiesięcznych wpłat na rzecz Funduszu. Ponoszone wydatki nie stanowią dla pracodawcy podatkowego kosztu uzyskania przychodu.

    Składamy w imieniu naszych Klientów deklaracje i informację przez teletransmisję danych w formie dokumentów elektronicznych w systemie e-PFRON2:

  • miesięcznych – INF-1
  • rocznych – INF-2
  • ewidencyjnych – INF-Z
Close Menu
×
×

Koszyk