SPORZĄDZANIE ROCZNYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

    Sprawozdania finansowe w tym np. F-01, Bilans, Rachunek zysków i strat

    Przepisy prawa nakazują wybranym jednostkom obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych. Wiemy, że zadanie to nie należy do najłatwiejszych i biorąc to pod uwagę pragniemy zaoferować Państwu asystę i niezbędną pomoc przy sporządzaniu tego typu dokumentów, a także wsparcie merytoryczne dotyczące dopełnienia wszystkich kwestii formalnych z nimi związanych.

    W skład oferowanych przez nas usług dotyczących sporządzania sprawozdań finansowych, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat, wchodzą:

– przygotowywanie pełnych sprawozdań finansowych w oparciu o firmowe dokumenty i aktualne przepisy prawne,

– ocena sytuacji finansowej firmy,

– doradztwo w zakresie wyboru najefektywniejszych metod finansowania przedsiębiorstwa,

    Dzięki odpowiednio skonstruowanemu sprawozdaniu finansowemu zyskają Państwo wiedzę niezbędną w celach usprawnienia procesów firmy.

Sprawozdania finansowe zawierają szereg niezbędnych elementów, które muszą charakteryzować się nie tylko wiarygodnością, ale również sprawdzalnością, przejrzystością, istotnością, kompletnością, a także terminowością.

    Odbiorcami tego dokumentu są zarząd przedsiębiorstwa, inwestorzy, pracownicy oraz związki zawodowe, klienci, pożyczkodawcy i banki, instytucje rządowe, instytucje podatkowe.

Zajmujemy się zarówno sporządzaniem sprawozdań finansowych F-01 (kwartalnych) jak i F-02 (rocznych).

 

Close Menu
×
×

Koszyk