PROWADZENIE ROZLICZEŃ NA ZASADACH PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

  • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
  • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy,
  • sporządzanie zeznania rocznego.
Close Menu
×
×

Koszyk