PROWADZENIE ROZLICZEŃ EWIDENCJI RYCZAŁTOWYCH

  • prowadzenie ewidencji przychodów,
  • prowadzenie wykazu środków trwałych,
  • obliczanie podatku zryczałtowanego,
  • rozliczenia z Urzędem Skarbowym,
  • sporządzanie zeznania rocznego.
Close Menu
×
×

Koszyk