EWIDENCJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WYPOSAŻENIA

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się także z
obowiązkiem prowadzenia
ewidencji zdarzeń gospodarczych, czyli wykazu przygotowanego według określonych
kryteriów, którego
zawartością są operacje gospodarcze.
 

Co powinna zawierać ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych?

M.in. powinna to być: liczba porządkowa, data nabycia, data przyjęcia do używania, określenie dokumentu stwierdzającego nabycie, określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, symbol Klasyfikacji Środków Trwałych, wartość początkowa, stawka amortyzacyjna, kwota odpisu amortyzacyjnego za dany rok podatkowy, zaktualizowana wartość początkowa, zaktualizowana wartość odpisów amortyzacyjnych, wartość ulepszenia zwiększająca wartość początkową, data likwidacji oraz jej przyczyna lub data zbycia.

Co powinna zawierać ewidencja wyposażenia?

Powinna to być m.in.: numer kolejny wpisu, data nabycia, numer faktury lub rachunku, nazwa wyposażenia, cena zakupu wyposażenia lub koszt jego wytworzenia, numer pozycji, data likwidacji.

 
Close Menu
×
×

Koszyk