Oferta

PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ZGODNIE Z ZAPISAMI USTAWY O RACHUNKO-WOŚCI

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PROWADZENIE ROZLICZEŃ EWIDENCJI RYCZAŁTOWYCHKADRY I PŁACE
KSIĘGOWOŚĆ
DLA ROLNICTWA

PROWADZENIE EWIDENCJI REJESTRU ZAKUPU I SPRZEDAŻY VAT

POMOC W ROZLICZANIU Z URZĘDEM SKARBOWYM ORAZ ZUS

SPORZĄDZANIE I SKŁADANIE DEKLARACJI PODATKOWYCH (MIESIĘCZNYCH ORAZ ROCZNYCH)

TWORZENIE SPRAWOZDAŃ STATYSTYCZ-NYCH DO GUS

EWIDENCJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WYPOSAŻENIA

WSPARCIE PRZY ROZPOCZĘCIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSKI O KREDYT, LEASING LUB INNE WSPARCIE

KSIĘGOWOŚĆ DLA WSPÓLNOT MIESZKANIO-WYCH

KSIĘGOWOŚĆ DLA STOWARZYSZEŃ I FUNDACJI

SPRAWOZDAW-CZOŚĆ PFRON

SPORZĄDZANIE ROCZNYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

WYPROWA-DZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

OUTSOURCING USŁUG KADROWYCH

ZWROT PODATKU Z ZAGRANICY

USŁUGI KANCELARYJNE

Close Menu
×
×

Koszyk